LONGREAD: CONSERVATIEVE ORGANISATIES EN HUN OPTREDEN BINNEN DE EUROPESE INSTELLINGEN

700 MILJOEN USD VOOR ANTIGENDERORGANISATIES EEN ANALYSE VAN TRANSNATIONALE NETWERKEN EN GELDSTROMEN Dr. A. Vannieuwenburg Verschillende drukkingsgroepen, waaronder ook ultrakatholieke en ultraconservatieve organisaties, zijn actief binnen de EU-instellingen.  Eind juniMeer lezen over “LONGREAD: CONSERVATIEVE ORGANISATIES EN HUN OPTREDEN BINNEN DE EUROPESE INSTELLINGEN”

MOREEL CONSULENT BIJ DEFENSIE: “ER IS GEEN ENKELE REDEN VOOR DEZE MENSEN OM ZICH TEKORTGEDAAN TE VOELEN.”

“Toen ze vertrokken hadden onze militairen gehoopt dat Afghanistan een beter land zou worden, en als je nu ziet dat dat op zo’n korte tijd volledig misloopt dan is datMeer lezen over “MOREEL CONSULENT BIJ DEFENSIE: “ER IS GEEN ENKELE REDEN VOOR DEZE MENSEN OM ZICH TEKORTGEDAAN TE VOELEN.””