LONGREAD: CONSERVATIEVE ORGANISATIES EN HUN OPTREDEN BINNEN DE EUROPESE INSTELLINGEN

700 MILJOEN USD VOOR ANTIGENDERORGANISATIES EEN ANALYSE VAN TRANSNATIONALE NETWERKEN EN GELDSTROMEN Dr. A. Vannieuwenburg Verschillende drukkingsgroepen, waaronder ook ultrakatholieke en ultraconservatieve organisaties, zijn actief binnen de EU-instellingen.  Eind juniMeer lezen over “LONGREAD: CONSERVATIEVE ORGANISATIES EN HUN OPTREDEN BINNEN DE EUROPESE INSTELLINGEN”