Ontmoet het team

Onze titularissen:

Prof dr. Pieter Meurs

studeerde Agogische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij behaalde zijn doctoraat over (anders)globalisering en politieke filosofie in 2013¬†en is sindsdien verbonden aan de opleiding Agogische Wetenschappen en aan de opleiding Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit¬†Brussel en sinds 2019 aan de¬†opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool. Hij doet¬†onderzoek naar kritisch burgerschap, politieke filosofie (van de¬†educatiewetenschappen) en maatschappelijke verandering. Hij publiceerde¬†in nationale en internationale tijdschriften en is auteur van ‚ÄúTegen¬†Verbeelding‚ÄĚ (2017¬†–¬†https://aspeditions.be/nl-be/book/tegen-verbeelding/15882.htm), Inleiding tot de agogische wetenschappen¬†(2021-¬†https://aspeditions.be/nl-be/book/inleiding-tot-de-agogische-wetenschappen-herziene-editie/18217.htm)¬†en ‚ÄúDemocratie en Educatie. Over Burgerschap en¬†maatschappelijke verandering‚ÄĚ (2021 –¬†https://aspeditions.be/nl-be/book/democratie-en-educatie/18286.htm). Hij is lid van de onderzoeksgroep SSAB.
contact: pieter.meurs@vub.be

Prof. dr. Jachin Van Doninck

is als docent gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en alternatieve geschillenbeslechting (ADR) verbonden aan de vakgroep Privaat- en Economisch Recht (PREC) van de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Gent (lic.jur. UGent, 2001) en aan de Ludwig-Maximilians-Universit√§t M√ľnchen. Jachin werd in 2020 doctor in de rechten op een proefschrift over het lot van onrechtmatig (verkregen) bewijs (Joint PhD UGent-VUB). Hij is sinds 2001 ook advocaat te Brussel, zetelt in de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies en is redactielid van het Rechtskundig Weekblad.
contact: jachin.van.doninck@vub.be

Prof. dr. Freddy Mortier

is als hoogleraar ethiek verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent, van 2004 en 2012 als decaan en van 2013 tot 2017 als vicerector. Momenteel is hij intendant van de UGent Entiteit Academisch Erfgoed en Archief. Tussen 1987 en 1995 was hij voordrachthouder aan Studio Herman Teirlinck. Sinds 1998 is hij lid van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en sinds 2018 voorzitter van deMens.nu en co-voorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad. Zijn expertise is voornamelijk te vinden in bio-ethiek, meer bepaald levenseinde, filosofie van de religie en vakdidactiek wijsbegeerte en ethiek.
contact: freddy.mortier@ugent.be

Prof dr. Adelheid Rigo

is verbonden aan de vakgroep HARP (History, Archaeology/Art Studies, Philosophy and Ethics) en docent aan Odisee, waar ze psychologische en ethische opleidingsonderdelen doceert. Ze is doctor in de wijsbegeerte (VUB) en heeft daarnaast een master in de psychologie. Zij doctoreerde met een proefschrift in de toegepaste ethiek betreffende het respect voor de autonomie van personen. Haar onderzoek spitst zich toe op ethische vragen bij het het begin en het einde van het leven. Zij is ondervoorzitter van de onderzoeksgroep SSAB en lid van de VUB onderzoeksgroep EtHu en van de wetenschappelijke raad van CAVA.
contact: adelheid.rigo@vub.be

Prof. dr. Jeffrey Tyssens

is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, waarbij hij zich specialiseert in hedendaagse politieke geschiedenis. Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep Secular Studies Association Brussels (SSAB) en lid van de redactie van de “Revista de Estudios Hist√≥ricos de la Masoner√≠a Latinoamericana y Caribe√Īa”, van “BTNG-RBHC Journal of Belgian History” en van “Revue Belge de Philologie et d’Histoire-Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis”. In 2009 was hij de Pieter Paul Rubens professor in de Dutch Studies Department van de University of California in Berkeley. In 2014 bekleedde hij de Verhaegen leerstoel aan de Universit√© Libre de Bruxelles en in 2016 was hij te gast aan het Institut f√ľr Europ√§ische Geschichte in Mainz als senior research fellow. Hij maakt verder deel uit van de raad van bestuur van ODIS ‚Äď Intermediaire Structuren in Vlaanderen 19de-20ste eeuw.
contact: jeffrey.tyssens@vub.be

Onze onderwijsondersteuners

Winnie Belpaeme

werkt sinds 1994 in het huisvandeMens te Gent. Als vrijzinnig moreel consulente heeft ze vooral ervaring opgebouwd inzake existenti√ęle zorg, vrijzinnig-humanistische plechtigheden en interlevensbeschouwelijke samenwerkingen. Verbondenheid en autonomie vanuit de vrijzinnige-humanistische levensbeschouwing een gelijkwaardige plek geven is √©√©n van haar hoofdbekommernissen als waardenwerker.
contact: winnie.belpaeme@demens.nu

Niels De Nutte

is werkzaam voor deMens.nu als opleidingsco√∂rdinator van dit interuniversitair postgraduaat en is als doctoraatsstudent en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij secretaris is van de onderzoeksgroep SSAB. Als historicus specialiseert hij zich in zowel de euthanasieproblematiek als de naoorlogse vrijzinnigheid in Belgi√ę. Hij is een associate director bij de International Society for the History of Atheism, Secularism and Humanism, Athor Meets Critics editor bij het tijdschrift Secular Studies (Brill) en lid van de wetenschappelijke raad van CAVA.
contact: niels.denutte@demens.nu

Bram Doolaeghe

In de zoektocht naar no nonsense antwoorden op de actuele uitdagingen van professionals vertrekt Bram vanuit een mix van wetenschap (bouwend op zijn werk als docent aan de UGent), bedrijfsadvies en opleiding (voor ondernemingen uit verschillende sectoren) en zijn ervaringen als founding partner van de Mobiele School-Streetwize. Zijn lijfspreuk ontleent hij aan Lemmy (Mot√∂rhead): If you think you‚Äôre too old to rock ‚Äėn roll, you probably are!
contact: bram@streetwize.be

Denise Odekerken

is werkzaam voor deMens.nu. Ze studeerde moraalwetenschappen & morele begeleiding aan de VUB. Als vrijzinnig humanistisch consulent in het huisvandeMens Antwerpen verzorgt zij al meer dan 20 jaar voornamelijk afscheids-, herdenkings-, en relatieplechtigheden. Ze ontwikkelde een sterke interesse in het cre√ęren van hedendaagse rituelen en symbolische handelingen vanuit humanistisch perspectief. Daarnaast staat ze in voor de opleiding en coaching van vrijwilligers en nieuwe medewerkers van deMens.nu. Als lid van het ‚Äúinspiratieteam vrijwilligerswerk‚ÄĚ adviseert ze tevens deMens.nu en haar medewerkers omtrent vrijwilligersvriendelijk beleid.
contact: denise.odekerken@demens.nu

Maarten Peeraer

is werkzaam voor deMens.nu als vrijzinnig humanistisch consulent in het huisvandeMens Mechelen. Hij specialiseerde zich vanaf het begin van zijn carrière in plechtigheden en was in 2000 medeoprichter van de werkgroep plechtigheden die vandaag de dag is uitgemond in de Interprovinciale Kerntaak Plechtigheden. Hij hielp het aanbod plechtigheden te verruimen. Waar vroeger vooral afscheidsplechtigheden de hoofdmoot vormden, ijverde hij er mee voor om onze blije plechtigheden meer in de verf te zetten. Hij breidde de dienstverlening ook uit naar scheidingsrituelen. Hij is lesgever van de opleiding plechtigheden voor vrijwilligers en nieuwe collega’s.
contact: maarten.peeraer@demens.nu

Jan Van den Brande

is licentiaat in de wijsbegeerte. Hij werkte onder meer als leerkracht moraal in het gemeenschapsonderwijs, als stafmedewerker in de zelfmoordpreventie en als bijzonder wetenschappelijk medewerker aan de VUB. Sinds januari 2002 is hij als vrijzinnig humanistisch consulent verbonden aan deMens.nu. Hij publiceerde meerdere artikels in tijdschriften en boeken.
contact: jan.vandenbrande@demens.nu

Anton Van Dyck

Anton Van Dyck is duurzaamheidsmanager bij Ethias, was directeur juridische zaken & overheidsrelaties bij deMens.nu, en heeft een grondige kennis van het beroepsgeheim. In zijn vrije tijd werkt hij ook nog voor de moreel consulenten bij Defensie. In 2017 studeerde hij af als jurist aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2018 behaalde hij een Master of Public Administration aan de Britse Queen Mary University of London.
contact: anton.van.dyck@vub.be

Kathleen Van Steenkiste

is vrijzinnig humanistisch consulent, verbonden aan het huisvandeMens te Gent. Ze staat in voor kerntaken als het verlenen van morele bijstand en het verzorgen van vrijzinnig humanistische plechtigheden. Daarnaast ligt haar focus op het geven van methodiekopleidingen ‚Äėexistenti√ęle en spirituele zorg‚Äô, intervisie en supervisie van moreel consulenten en het vormgeven en implementeren van het vrijwilligersbeleid van deMens.nu.
contact: kathleen.vansteenkiste@demens.nu