Ontmoet het team

Winnie Belpaeme

werkt sinds 1994 in het huisvandeMens te Gent. Als vrijzinnig moreel consulente heeft ze vooral ervaring opgebouwd inzake existentiële zorg, vrijzinnig-humanistische plechtigheden en interlevensbeschouwelijke samenwerkingen. Verbondenheid en autonomie vanuit de vrijzinnige-humanistische levensbeschouwing een gelijkwaardige plek geven is één van haar hoofdbekommernissen als waardenwerker.
contact: winnie.belpaeme@demens.nu

Prof. dr. Johan Braeckman

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.
contact: johan.braeckman@ugent.be

Prof. dr. Koert Debeuf

Koert Debeuf is Associate Fellow aan de Brussels School of Governance (VUB), waar hij ook Distinguished Adjunct Professor in Middle East Studies is en de cursus Political History of the Middle East doceert in een van de bacheloropleidingen. Hij is ook senior politiek adviseur bij Avisa Partners. Als doctor in filosofie is hij voormalig directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy en voormalig hoofdredacteur van EUobserver. Eerder woonde hij vijf jaar in Caïro waar hij de Arabische Lente volgde. Van 2003 tot 2008 was hij adviseur en speechschrijver van de premier van België.
contact: koert.debeuf@vub.be

Vincent Declercq

is gewezen leerkracht en studeerde Geschiedenis aan de UGent en Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB. Sedert 2021 werkt hij voor deMens.nu Federaal Secretariaat en huisvandeMens Brussel. Hij neemt momenteel de rol van Coördinator a.i. Postgraduaat Praktisch Humanisme op.

Jan De Groote

Jan De Groote studeerde eerst aan de VUB om vervolgens advocaat te worden. Hij combineert zijn toga met het voorzitterschap van de Oudstudentenbond-VUB, lidvereniging van DeMens.nu. Als advocaat ontwikkelde hij een praktijk in o.a. de mensenrechten, het grondwettelijk recht en het administratief recht. Als kritisch VUB’er heeft hij een uitgesproken interesse in (wetenschaps)filosofische en ethische vraagstukken en hoe ze kaderen binnen de multi-levensbeschouwelijke rechtsstaat.


contact: jan.degroote@cottyn.eu

Niels De Nutte

lag in 2021 aan de basis van dit interuniversitair postgraduaat. Hij is vanaf 1/11/2023 actief als doctoraalsbursaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij secretaris is van de onderzoeksgroep SSAB. Als historicus specialiseert hij zich in zowel de euthanasieproblematiek als de naoorlogse vrijzinnigheid in België. Hij is een associate director bij de International Society for the History of Atheism, Secularism and Humanism en Associate editor bij het tijdschrift Secular Studies (Brill). Zijn rol als coördinator van deze opleiding is momenteel in handen van coördinator ad interim Vincent Declercq (vincent.declercq@demens.nu)
contact: niels.denutte@demens.nu

Bram Doolaeghe

In de zoektocht naar no nonsense antwoorden op de actuele uitdagingen van professionals vertrekt Bram vanuit een mix van wetenschap (bouwend op zijn werk als docent aan de UGent), bedrijfsadvies en opleiding (voor ondernemingen uit verschillende sectoren) en zijn ervaringen als founding partner van de Mobiele School-Streetwize. Zijn lijfspreuk ontleent hij aan Lemmy (Motörhead): If you think you’re too old to rock ‘n roll, you probably are!
contact: bram@streetwize.be

Prof dr. Pieter Meurs

studeerde Agogische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij behaalde zijn doctoraat over (anders)globalisering en politieke filosofie in 2013 en is sindsdien verbonden aan de opleiding Agogische Wetenschappen en aan de opleiding Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel en sinds 2019 aan de opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool. Hij doet onderzoek naar kritisch burgerschap, politieke filosofie (van de educatiewetenschappen) en maatschappelijke verandering. Hij publiceerde in nationale en internationale tijdschriften en is auteur van “Tegen Verbeelding” (2017 – https://aspeditions.be/nl-be/book/tegen-verbeelding/15882.htm), Inleiding tot de agogische wetenschappen (2021- https://aspeditions.be/nl-be/book/inleiding-tot-de-agogische-wetenschappen-herziene-editie/18217.htm) en “Democratie en Educatie. Over Burgerschap en maatschappelijke verandering” (2021 – https://aspeditions.be/nl-be/book/democratie-en-educatie/18286.htm). Hij is lid van de onderzoeksgroep SSAB.
contact: pieter.meurs@vub.be

Prof. dr. Freddy Mortier

is als hoogleraar ethiek verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent, van 2004 en 2012 als decaan en van 2013 tot 2017 als vicerector. Momenteel is hij intendant van de UGent Entiteit Academisch Erfgoed en Archief. Tussen 1987 en 1995 was hij voordrachthouder aan Studio Herman Teirlinck. Sinds 1998 is hij lid van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en sinds 2018 voorzitter van deMens.nu en co-voorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad. Zijn expertise is voornamelijk te vinden in bio-ethiek, meer bepaald levenseinde, filosofie van de religie en vakdidactiek wijsbegeerte en ethiek.
contact: freddy.mortier@ugent.be

Denise Odekerken

is werkzaam voor deMens.nu. Ze studeerde moraalwetenschappen & morele begeleiding aan de VUB. Als vrijzinnig humanistisch consulent in het huisvandeMens Antwerpen verzorgt zij al meer dan 20 jaar voornamelijk afscheids-, herdenkings-, en relatieplechtigheden. Ze ontwikkelde een sterke interesse in het creëren van hedendaagse rituelen en symbolische handelingen vanuit humanistisch perspectief. Daarnaast staat ze in voor de opleiding en coaching van vrijwilligers en nieuwe medewerkers van deMens.nu. Als lid van het “inspiratieteam vrijwilligerswerk” adviseert ze tevens deMens.nu en haar medewerkers omtrent vrijwilligersvriendelijk beleid.
contact: denise.odekerken@demens.nu

Maarten Peeraer

is werkzaam voor deMens.nu als vrijzinnig humanistisch consulent in het huisvandeMens Mechelen. Hij specialiseerde zich vanaf het begin van zijn carrière in plechtigheden en was in 2000 medeoprichter van de werkgroep plechtigheden die vandaag de dag is uitgemond in de Interprovinciale Kerntaak Plechtigheden. Hij hielp het aanbod plechtigheden te verruimen. Waar vroeger vooral afscheidsplechtigheden de hoofdmoot vormden, ijverde hij er mee voor om onze blije plechtigheden meer in de verf te zetten. Hij breidde de dienstverlening ook uit naar scheidingsrituelen. Hij is lesgever van de opleiding plechtigheden voor vrijwilligers en nieuwe collega’s.
contact: maarten.peeraer@demens.nu

Prof dr. Adelheid Rigo

is verbonden aan de vakgroep HARP (History, Archaeology/Art Studies, Philosophy and Ethics) en docent aan Odisee, waar ze psychologische en ethische opleidingsonderdelen doceert. Ze is doctor in de wijsbegeerte (VUB) en heeft daarnaast een master in de psychologie. Zij doctoreerde met een proefschrift in de toegepaste ethiek betreffende het respect voor de autonomie van personen. Haar onderzoek spitst zich toe op ethische vragen bij het het begin en het einde van het leven. Zij is ondervoorzitter van de onderzoeksgroep SSAB en lid van de VUB onderzoeksgroep EtHu.
contact: adelheid.rigo@vub.be

Prof. dr. Jeffrey Tyssens

is verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, waarbij hij zich specialiseert in hedendaagse politieke geschiedenis. Hij is voorzitter van de onderzoeksgroep Secular Studies Association Brussels (SSAB) en lid van de redactie van de “Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña”, van “BTNG-RBHC Journal of Belgian History” en van “Revue Belge de Philologie et d’Histoire-Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis”. In 2009 was hij de Pieter Paul Rubens professor in de Dutch Studies Department van de University of California in Berkeley. In 2014 bekleedde hij de Verhaegen leerstoel aan de Université Libre de Bruxelles en in 2016 was hij te gast aan het Institut für Europäische Geschichte in Mainz als senior research fellow. Hij maakt verder deel uit van de raad van bestuur van ODIS – Intermediaire Structuren in Vlaanderen 19de-20ste eeuw.
contact: jeffrey.tyssens@vub.be

Prof. dr. Floris van den Berg

Floris van den Berg is universitair docent aan de Universiteit Utrecht in milieufilosofie bij Geowetenschappen en verbonden aan het Copernicusinstituut. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Groen Liberalisme, De vrolijke veganist en De olijke atheïst. Hij werkte mee aan het EO-programma Rot op met je religie. Sinds november 2023 is hij voorzitter van de atheïstisch humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte! die opkomt voor de idealen van vrijdenken, atheïsme, humanisme, liberalisme, feminisme, secularisme, scepticisme, rationaliteit en wetenschap: www.devrijegedachte.nl
contact: f.vandenberg2@uu.nl

Jan Van den Brande

is licentiaat in de wijsbegeerte. Hij werkte onder meer als leerkracht moraal in het gemeenschapsonderwijs, als stafmedewerker in de zelfmoordpreventie en als bijzonder wetenschappelijk medewerker aan de VUB. Sinds januari 2002 is hij als vrijzinnig humanistisch consulent verbonden aan deMens.nu. Hij publiceerde meerdere artikels in tijdschriften en boeken.
contact: jan.vandenbrande@demens.nu

Prof. dr. Jachin Van Doninck

is als docent gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en alternatieve geschillenbeslechting (ADR) verbonden aan de vakgroep Privaat- en Economisch Recht (PREC) van de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Gent (lic.jur. UGent, 2001) en aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. Jachin werd in 2020 doctor in de rechten op een proefschrift over het lot van onrechtmatig (verkregen) bewijs (Joint PhD UGent-VUB). Hij is sinds 2001 ook advocaat te Brussel, zetelt in de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies en is redactielid van het Rechtskundig Weekblad.
contact: jachin.van.doninck@vub.be

Kathleen Van Steenkiste

is vrijzinnig humanistisch consulent, verbonden aan het huisvandeMens te Gent. Ze staat in voor kerntaken als het verlenen van morele bijstand en het verzorgen van vrijzinnig humanistische plechtigheden. Daarnaast ligt haar focus op het geven van methodiekopleidingen ‘existentiële en spirituele zorg’, intervisie en supervisie van moreel consulenten en het vormgeven en implementeren van het vrijwilligersbeleid van deMens.nu.
contact: kathleen.vansteenkiste@demens.nu