Over het postgraduaat Praktisch Humanisme

Doelstellingen

Deze opleiding richt zich op professionals, vrijwillige consulenten en geïnteresseerden binnen de vrijzinnig humanistische sfeer. Met dit postgraduaat op zak bezit je de skillset om een verschil te maken.

 • Kunnen plaatsen en begrijpen van vrijdenken, vrijzinnigheid en vrijzinnig humanisme in België
 • Het levensbeschouwelijke landschap begrijpen en de plaats van georganiseerd vrijzinnig humanisme daarbinnen kunnen duiden
 • De mondiale linken tussen historische verschijningsvormen van humanisme kunnen begrijpen en onderscheiden
 • Beheersen van de basiscompetenties die je in staat stellen om door te groeien tot een expert in de aspecten van vrijzinnig humanistisch morele dienstverlening
 • Kritisch kunnen nadenken over ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een historisch en maatschappelijke context
 • Kunnen identificeren van mechanismen die aan de basis liggen van complotdenken en fake news
 • Principes en waarden van het vrijzinnig humanisme kunnen vertalen naar een praktisch-agogisch handelen.
 • Alternatieven compatibel met humanistische waarden kunnen onderscheiden van en af te wegen tegen alternatieve benaderingen
 • Een plechtigheid ontwerpen en uitvoeren die passend, vernieuwend en haalbaar is voor specifieke cliënten
 • Gemeenschapsvormend werken

Hoewel de opleiding breed wordt opgevat, wordt ook de eigenheid van studenten gerespecteerd. De opdrachten en interesses van vrijzinnigen en binnen de georganiseerde vrijzinnigheid kunnen sterk uiteen lopen. Om je te helpen in je persoonlijke groei, laat het projectvak je toe om je te verdiepen in een problematiek of casus die direct betrekking heeft op je interesseveld of professioneel functioneren.

Ben je als professionele kracht actief binnen de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening of het vrijzinnig humanistisch sociaal-cultureel werk? Werk je voor deMens.nu, het Humanistisch Verbond of een andere lidvereniging? Of werk je misschien als consulent in de zorg, gevangenis of bij defensie? Dan is deze hele opleiding speciaal voor jou gemaakt!

Misschien ben je actief als leerkracht zedenleer, of ben je als particulier geïnteresseerd in (een deel van) deze opleiding? Je kan ook zeker inschrijven voor een beperkt aantal vakken, zoals bijvoorbeeld Praktische humanistiek, Geschiedenis en structuur van de vrijzinnigheid en het vrijzinnig humanisme, Humanistisch denken in globaal perspectief of Kritisch denken: Valkuilen en mogelijkheden

Daarvoor hoef je ook geen heel semester naar de les. Vakken worden aangeboden in intensieve lesblokken van ‘s morgens tot ‘s avonds, waardoor de meeste modules maar vier lesdagen hebben.

Doelgroep

De doelgroep van het profiel consulent in dit postgraduaat is natuurlijk de professionele krachten die actief zijn binnen de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening. Dat zijn de personeelsleden van deMens.nu en de professionelen actief binnen de categoriale dienstverlening. In de voorbereiding van dit programma is deMens.nu actief betrokken. Deze opleiding geniet de volle steun vanuit deze organisatie die ook jaarlijks 28 beurzen voor deze opleiding ter beschikking zal stellen.
Binnen de categoriale dienstverleners tellen we onder de afgestudeerden mensen actief binnen de zorg en defensie.

In tweede instantie wordt verwacht dat deze opleiding interesse geniet bij het personeel van de vrijzinnige lidverenigingen. Ook het Humanistisch Verbond heeft in dit register interesse getoond om jaarlijks een beperkt aantal beurzen te voorzien voor haar leden.

Ten derde is het profiel humanistisch denken van belang voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Kennis van de levensbeschouwelijke achtergrond en geschiedenis vormt een van de pijlers van de verschillende leerplannen van dat vak binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Er zal ook verder nagegaan worden of onderdelen van deze opleiding relevant kunnen zijn binnen de (verkorte) educatieve masteropleidingen om daar als keuze-opleidingsonderdelen kunnen worden opgenomen.

De opleiding maakt u wegwijs in het gedachtegoed van de Belgische seculiere beweging, haar relatie tot de wereld van gisteren, vandaag en morgen én de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening en leidt op tot onderlegde actoren in het werkveld en de persoonlijke actie voor een open samenleving.

Het programma

Het programma bestaat binnen elk van de twee profielen uit 9 modules voor een totaal van 29 ECTS.
Aangezien 1 ECTS overeenkomt met 25 tot 30 uur studietijd, geldt voor deze opleiding met een totaal volume van 29 ECTS een totale studietijdinvestering van 800 uur. Het volledige programma kost €1500, deeltijds betaal je €450 + het aantal opgenomen ECTS x €36,21.

De modules zijn:

 • Praktische Humanistiek (profiel consulent – profiel humanistisch denken)
 • Sociale kaart en psychosociale ondersteuning (profiel consulent – profiel humanistisch denken)
 • Geschiedenis en structuur van de vrijzinnigheid en het vrijzinnig humanisme (profiel consulent – profiel humanistisch denken)
 • Deontologie van de vrijzinnig humanistisch consulent (profiel consulent)
 • Humanistisch denken in globaal perspectief (profiel humanistisch denken)
 • Ethische gevalstudies (profiel consulent – profiel humanistisch denken)
 • Methodiek en praktijk van de vrijzinnig humanistische morele begeleiding (profiel consulent)
 • Methodiek en praktijk van de vrijzinnig humanistische plechtigheden (profiel consulent)
 • Kritieken op hedendaags humanisme: Van ecohumanisme tot postmodern activisme (profiel humanistisch denken)
 • Kritisch denken: Valkuilen en mogelijkheden (profiel humanistisch denken)
 • Visies en praktijken van de vrijzinnig humanistische gemeenschapsvorming (profiel consulent – profiel humanistisch denken)
 • Project (profiel consulent – profiel humanistisch denken)