Beurs aanvragen

Jaarlijks voorziet deMens.nu een aantal beurzen voor haar personeel, consulenten in categoriale diensten, vrijwillige consulenten, medewerkers van de diverse vrijzinnig humanistische lidverenigingen (professioneel of vrijwillig), leerkrachten niet-confessionele zedenleer en geïnteresseerden. Als je in aanmerking komt, kan je hieronder een beurs aanvragen.

De deadline voor het aanvragen van een beurs is woensdag 13 december 2023