NIEUWE PUBLICATIE: EUTHANASIE IN DE PSYCHIATRIE. HET BELANG VAN WILSBEKWAAMHEID.

Ons lid Frank Schweitser verdedigde recent met succes zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Op basis van zijn onderzoek is nu een boek verschenen bij Houtekiet!

Niet elke patiënt met een ongeneeslijke psychiatrische aandoening komt vandaag in België in aanmerking voor euthanasie. De wet legt een aantal eisen op. Een van de voorwaarden voor een geldig verzoek is wilsbekwaamheid. Dat criterium is niet alleen van belang bij mensen met een psychiatrische problematiek, maar ook bij andere patiëntencategorieën, zoals bijvoorbeeld mensen met een niet-terminale aandoening zoals polypathologie of (jong)dementen met een (te vroege) euthanasievraag.

In dit boek gebaseerd op zijn doctoraatsonderzoek aan de VUB, biedt Frank Schweitser een algemene introductie in het thema. Hij gaat dieper in op de argumenten van voor- en tegenstanders van de euthanasiewet en bespreekt het thema wilsbekwaamheid.